Бердичівська спеціальна школа

На околиці мальовничого селища Гришківці розташувалося гомінке дитяче містечко. Потрапляючи на його територію, відразу зустрічаєш зелені липи, високі горіхи та осокори, які ніби захищають своїх мешканців від усього недоброго. Адже щоранку тут прокидаються і розпочинають свій новий день діти, позбавлені материнської ласки та батьківського слова, діти з обмеженими розумовими можливостями.

Наш навчальний заклад почав функціонувати як Бердичівська допоміжна школа-інтернат з 1980 року, а у 1989 році його реорганізовано в допоміжну школу – інтернат для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків.

Школа працює круглий рік в цілодобовому режимі.

Спецшкола є двоступеневою.

І ступінь – початкова школа з тривалістю навчання 4 роки.

ІІ ступінь – основна школа з тривалістю навчання 6 років..

Головним завданням нашого колективу є забезпечення права дітей зі складними вадами розвитку на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку, забезпечення ранньої соціалізації задля подальшої успішної інтеграції у соціум.

Метою школи є формування і розвиток особистості вихованців, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей, громадянської позиції, патріотизму та національної ідентичності.

З часу заснування школи її керівником був Заслужений працівник освіти Гнатюк Віктор Олександрович. Нині заклад очолює в.о.директора Громніцька Жанна Дмитрівна

За період з 1980 року здійснено реконструкцію приміщень колишнього дитячого будинку, прокладено мережу опалення холодного і гарячого водопостачання та каналізаційну систему до всіх існуючих приміщень школи.

А найбільшою новобудовою є введена в дію у 2009 році спортивна зала площею 300 м2, бібліотека з читальною залою та книгосховищем, 3 класні кімнати та штаб дитячого громадського об’єднання «Козацьке братство».

Реалізація завдань спеціальної школи була б неможлива без творчого працездатного педагогічного колективу. Нині навчально-виховний процес у школі здійснюють 60 педагогів: 29 вчителів і 31 вихователь. Майже 50% педагогів мають дефектологічну освіту.

Продовжують сімейні традиції своїх батьків педагоги Биковська О.В., Зіневич Т.В., Качарян Т.С., Грузда Т.А., Столяр О.В., Громніцька А.В., Ґедзь Л.В., Козир С.О., Буката Т.Л., Журавська В.О.

В Бердичівській спеціальній школі створені спеціальні умови для реалізації корекційної спрямованості навчання і виховання, подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, поліпшення стану здоров’я дітей.

На сьогодні заклад в змозі здійснювати психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію дітей з інтелектуальною недостатністю та вадами мовлення.

Першочерговим принципом роботи педагогів школи є врахування індивідуальних особливостей кожного вихованця під час вибору форм та методів навчально-виховного впливу. Виходячи з результатів діагностування, яке здійснюється на ранніх етапах перебування дитини у закладі і проводиться систематично, розробляється індивідуальна програма психолого-педагогічного впливу на кожного вихованця, яка включає медичні, навчально-виховні, корекційно-розвиткові заходи та рекомендації щодо залучення вихованців до різних структурних елементів виховного простору школи.

Корекція вад розумово відсталої дитини розпочинається у дошкільних групах закладу. Використовуючи методику М. Монтессорі, педагоги створили сенсорний простір, який сприяє розвитку органів чуттів, творчих задатків дитини, збагаченню активного словника, формуванню навичок спілкування у групі, активізує пізнавальні можливості розумово відсталих дошкільників, готуючи їх до навчання у школі.

Організовуючи навчання розумово відсталих учнів, педагоги школи широко використовують сучасні технології: педагогічної підтримки та співробітництва, проектну, проблемного навчання, інтерактивного навчання, КТВ, працюють над розробкою авторських навчально-виховних програм. Це дає змогу створити для всіх дітей ситуацію успіху у школі, активізувати їх пізнавальні можливості, дати відчути свої сили.

Розумова відсталість як первинний дефект зазвичай супроводжується вториними відхиленнями: вадами психічного розвитку, порущеннями емоційно-вольової сфери. Для подолання вищезазначених проблем педагоги школи використовують методики психокорекції: казкотерапію, пісочну терапію, ігротерапію, арт – терапію, апітерапію.

Створений у школі дитячий ляльковий театр «Лялькова країна» допомагає розумово відсталим учням реалізувати свої природні задатки та здібності, розвивати комунікативні компетентності, вправлятись у різноманітних соціальних ролях.

З метою використання у роботі колективу засобів апітерапії у закладі було створено шкільну пасіку, яка містить 17 вуликів та 14 бджолосімей. Атмосфера пасіки – це природний оазис з позитивною енергетикою для відпочинку та оздоровлення. Наразі педагогами-ентузіастами розпочалася робота по виготовленню будиночка – вулика, перебування у якому не лише стабілізує психоемоційний стан, але й збалансовує та відновлює роботу всіх органів людського організму.

Для здійснення навчання дітей з особливими потребами у школі обладнано 5 класних кімнат початкової школи, кабінети української мови, математики, природознавства, інформатики з сучасним комп´ютерним класом, фізики, класи музики та хореографії, кабінет образотворчого мистецтва, кабінет вчителя-дефектолога, кабінет соціально-побутового орієнтування (обладнаний у вигляді окремої двокімнатної квартири). 13 навчальних кабінетів школи обладнанні мультимедійними комплексами (проектор, ПК, екран), у 6 кабінетах комп´ютеризовано місце вчителя, що дає змогу використовувати ІК технології, максимально унаочнювати навчальний процес, задіювати життєвий досвід розумово відсталих учнів, активізувати їх пізнавальні можливості. Педагоги школи активно працюють над створенням бібліотеки комп´ютерних презентацій до уроків, навчальних програм, інших інформаційних ресурсів.

У школі обладнано сенсорну кімнату, яка є потужним інструментом для розширення і розвитку світогляду, сенсорного і пізнавального розвитку, проведення психологічних консультацій. Сенсорна кімната розділена на 4 зони, які розміщені у окремих кімнатах. Обладнання рухової зони сприяє розвитку тактильного сприйняття, моторики рук та ніг, координації рухів, профілактики плосковалькуватості стопи. Тактильна зона дозволяє опанувати нові відчуття та розвинути тактильну чутливість, вчить розрізняти властивості предметів і покращує зорово-моторну координацію. Яскраві світлооптичні та звукові ефекти звуко-світлової зони привертають та підтримують увагу, використовуються для зорової та слухової стимуляції, підвищення рухової активності та дослідницького інтересу. Ароматерапія позитивно впливає на нервову систему, психоемоційний стан, стимулює процеси саморегуляції та імунітету, покращує роботу всіх систем організму. З метою розвитку м´язів ніг та координації рухів у школі обладнано доріжки здоров´я з природніми матеріалами (шишки, мох, спили, колоди дерев, галька, пісок).

З метою виправлення логопедичних вад в школі організовано діяльність логопедичної служби. Відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом МОН N 135 від 13.05.93 р. заняття з розвитку мовлення проводить висококваліфікований логопед школи у спеціально обладнаному логопедичному кабінеті. Корекційно-відновлювальна робота здійснюється за трьома напрямками: подолання вад звуковимови, подолання дислексій та дисграфій. Логопед використовує корекційні методики С.Іваненко, Л.Єфіменкової, Г. Блінової та О.Черпіти, А.Ястребової та інших авторів.

Поряд з загальноприйнятими методиками корекції вад звуковимови, порушень процесів читання та письма, логопед використовує у роботі ряд авторських методик:

- елементи методики М.Зайцева;

- авторську методику навчання грамоті Т.Солоп «Щебетушечка»;

- авторську методику розвитку фонематичного сприймання Т.Ткаченко;

- елементи методики Т.Новікової-Іванцової по подоланню алалії;

- елементи дихальної гімнастики О.Стрельникової.

Логопедичний кабінет укомплектований апаратно-програмним методичним комп’ютерним комплексом з корекційно-розвитковою програмою «Живий звук» для дітей спеціальних шкіл з особливостями психофізичного розвитку. З метою апробації даної інноваційної методики у корекційно-відновлювальній роботі з дітьми, що мають вади інтелектуального розвитку логопед тісно співпрацює з представниками інституту спеціальної педагогіки НАПН України та НВП «ВАБОС». Крім того кожен клас початкової освіти та кабінети української мови обладнані логопедичними куточками та куточками для сенсоного розвитку і корекції вад сенсомоторного розвитку розумово відсталих дітей з вадами мовлення. В структуру уроку в початкових класах включені сенсорні та логопедичні хвилинки. Розвиток дрібної моторики рук спричиняє розвиток мови та мислення дитини, тому педагоги широко використовують логоритміку, ігри з шнурівками, мішечки з природними матеріалами, вправи для сенсомоторної релаксації, ігри Воскобовича та інші.

Психологічний супровід учнів в закладі здійснює практичний психолог. Основними видами діяльності практичного психолога є психодіагностика, корекція, профілактика, реабілітація, консультування. В роботі з дітьми психолог використовує ігротерапію, пісочну терапію, психогімнастику, дидактичні та рухливі ігри.

Важливим засобом корекції та реабілітації, соціальної інтеграції розумово відсталих дітей є трудотерапія. З метою використання цієї методики в роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями у школі створено Центр гурткової роботи, котрий налічує двадцять гуртків. Види роботи, до яких залучаються вихованці, спеціально підбираються в такий спосіб, щоб максимально використовувати здібності кожної дитини: виготовлення виробів з паперу, тканини, дерева, металу, солоного тіста чи природніх матеріалів, вишивання бісером, нитками, стрічками, догляд за кімнатними рослинами, домашніми тваринами тощо. Задіяність учнів у гуртках такого спрямування дозволяє формувати у розумово відсталих дітей стійкий інтерес до праці, знімає емоційну напругу, регулює психічний стан вихованців, розвиває пізнавальні інтереси, забезпечує змістовне дозвілля.

Для створення сприятливих умов викладання трудового навчання в школі обладнано 5 майстерень. З них: 1 столярна майстерня, 1 швейна майстерня, 3 майстерні сільськогосподарської праці.

Всі майстерні оснащені необхідним обладнанням для виконання програмового матеріалу. Зокрема, столярні майстерні обладнані верстатами для механічної обробки деревини (фугувальний, торцевий, фрезерний, верстат для довбання отворів, циркулярна пилка). Крім того, майстерні оснащені ручним електромеханічним інструментом (фрезери, електролобзики, електрифіковані ручні викрутки, електродрилі, ручні електричні шліфмашинки, електрорубанок, компресор для фарбування).

Слюсарна майстерня обладнана свердлильними, заточними, токарними, фрезерними верстатами, також в наявності ручний інструмент та ручний електрофікований інструмент (електроножиці, електролобзики, ручна електрична шліфмашинка, ручна шліфувально-обрізна машинка).

Для уроків швейної справи придбано 12 електричних швейних машинок і 1 оверлок. З метою забезпечення виконання програм з сільськогосподарської праці у школі є навчально-дослідні ділянки, дві теплиці, придбано необхідний ручний сільськогосподарський інвентар, мотоблок для обробітку землі.

Створенні у школі умови дозволяють організувати для випускників закладу подальше професійне навчання за професіями «Столяр», «Тепличник», «Квітникар», «Швачка».

З метою фізичної ребілітації дітей у закладі обладнано кабінет для занять з ритміки, який має площу 64 м2, обладнаний дзеркальною і хореографічною стінкою.

Для учнів початкових класів у школі проводиться спеціальний корекційний курс лікувальної фізкультури. Діти, які мають вади опорно-рухової системи проходять курс реабілітації у кабінеті ЛФК, який містить обладнання для корекції плоскостопості, сколіотичної постави та іншого. Нині у школі облаштовується кабінет для масажу.

Школа має сучасну спортивну залу площею 300 м2 з роздягальнями, душовими, інвентарною та кабінетом інструктора з фізичного виховання. Спортивна зала обладнана всім необхідним спортінвентарем для виконання програмових вимог з фізичної культури. Для дотримання рухового режиму протягом дня обладнано спортивну кімнату, де розташовані 2 тенісні столи, бігова доріжка, силовий та велотренажери. Крім того, два тенісні столи облаштовані на подвір´ї школи. Діють спортивні секції з волейболу, футболу, баскетболу, малого та великого тенісу.

Колектив закладу постійно працює над створенням єдиного інтеграційного простору, який, об´єднуючи зусилля школи, громадських організацій, державних органів влади, підприємст та установ, сприяє успішній соціальній інтеграції випускників школи . Розроблені та діють соціально-педагогічні програми: життєтворчого розвитку особистості «Надія», превентивного виховання «Віра», здоров´язбереження «Моє здоров´я», побутового орієнтування «Основи сімейного господарювання», економічного виховання «Фінансова грамотність» та інші. Вихованці закладу реалізують ряд постійнодіючих соціальних проектів, що дозволяє активізувати їхні пізнавальні інтереси і можливості, розширювати коло знань за межі програми спеціальної школи, розвивати комунікативні навички, вправляти дітей у нових соціальних ролях, формувати навички самоконтролю та саморегуляції, удосконалювати трудові вміння і навички, навчатись працювати в команді тощо. Важливо й те, що проектна діяльність дає можливість самореалізуватися учням з різним рівнем інтелекту, дітям, котрі мають підвищений рівень тривожності, обдарованим дітям і тим, котрі не мають творчих здібностей.

З метою соціально - побутової реабілітації дітей з інтелектуальними порушеннями у школі діє Центр соціальної інтеграції. До його складу входить кімната тренінгів, кімната сюжетно - рольових ігор, кафе-студія з облаштованою сучасним обладнанням кухнею, караоке-баром, де діти можуть у вільний час навчитись готувати різні страви, організувати день народження, зустрічі з однолітками, вечори відпочинку.

У школі вже 20 років діє дитяче громадське об’єднання «Козацьке братство». Членами його є учні 1 – 10 класів. За час існування в об´єднанні з´явились свої традиції: щорічні вибори Кошового, посвята у козаки, гра «Козацький Олімп», щорічна церемонія нагородження директорською премією «Вершина Олімпу», щорічна ватра «Подивіться ви на нас – козаки ми просто клас» та інші. Об´єднання допомагає створювати умови для формування у розумово відсталих учнів ціннісного ставлення до держави та людей, розвивати навички колективної співпраці, взаєморозуміння та емпатії.

Кiлькiсть переглядiв: 881

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.