Згідно з річним планом роботи на 2016-2017 н.р., адміністрацією школи було проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 4-10-х класів. Результати аналізу узагальнені у таблиці

Клас Кількість учнів Рівень навчальних досягнень
низький середній достатній високий
К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів %
4 6 2 33 2 33 2 34
5 7 - - 4 57 3 43
6 8 1 13 2 25 5 62
7 7 - - 4 57 3 43
8 10 1 10 6 60 3 30
9-А 8 - - 6 75 2 25
9-Б 8 1 13 4 50 3 37
10 8 - - 2 25 6 75
Всього 62 5 8 30 48 27 44

Аналіз контрольних робіт

з математики та української мови

за ІІ семестр 2016-2017 н.р.

Відповідно до річного плану роботи школи на 2016 – 2017 н.р, з метою перевірки рівня знань учнів з української мови та математики проведені контрольні роботи у 4 – 10 класах.

Перевіркою було охоплено 96 % учнів.

За результатами написання контрольних робіту 4 класі ( вчитель Савіцька Н.Л.) виявлено такий рівень знань учнів:

за списками – 6 учнів. З української мови (списування «Калина») написали роботу 5 учнів. На низькому рівні – 2 учні (40%), середньому-1 учень (20%), достатньому – 2 учні (40%).

З математики писали роботу 5 учнів, на низькому рівні – 2 учні (40 %), на середньому – 1 учень (20%), на достатньому рівні – 2 учні (40%).

За результатами написання контрольних робіту 5 класі виявлено такий рівень знань учнів:

За списками – 7 учні. З української мови (вчитель Степанова І.А., диктант «Охорона лісів») написали роботу 7 учнів. На 9б. – 2 учні (29%), на 8 б. - 1 учень (14%), на 3 бали – 4 уч. (57%).

Достатній рівень знань виявили – 43 % учнів, низький – 57%.

Серед типових помилок: пропуски букв у словах, пропуски слів, заміна букв в словах, мала перша буква у власних назвах, відсутність розділових знаків при однорідних членах речення.

З математики (вчитель Зіневич Т.В.) писали роботу 7 учнів. На 8 б – 3уч. (42%), 7б. – 2 уч. (29%), 5 б – 2 уч. (29%).

Достатній рівень знань виявили 5 учнів (71% ), середній – 2 учні (29 %).

Найбільше допущено помилок на додавання і віднімання з переходом через десяток.

За результатами написання контрольних робіту 6 класі виявлено такий рівень знань учнів.

За списками в класі – 8 учнів. Виконували контрольну роботу з української мови (вчитель Степанова І.А.) за текстом «У лісі» - 6 учнів.

На 8 б – 2 уч. (33%), на 7 б – 1 уч. (16%), на 5 б.- 1 уч. (16%), на 4 б.- 2 уч. (33%). Достатній рівень знань – 50 %, середній - 50%.

Серед типових помилок: написання голосних о-у, а-я, пропуски букв та складів у словах, заміна приголосних, відсутність розділових знаків.

З математики (вчитель Зіневич Т.В.) писали роботу 6 учнів. На 9 б. – 1 уч (13%), 8 б.- 1 уч. (13%), на 7 б. – 2 уч. (25%), 5 б. – 2 уч. (25%).

Достатній рівень знань виявили 4 учні (50 %), середній рівень знань виявили 2учні (25%).

Найбільше помилок допущено в обчисленнях математичних виразів.

За результатами написання контрольних робіту 7 класі виявлено такий рівень

Знань.

За списками у класі – 7 учнів. Виконували контрольну роботу з української мови (вчитель Орєхова О.С.) - 6учнів.

Написали на 9 б.-2 учні (33%), 6 б. – 3 уч. (50%), на 3 б. – 1 уч. (17%).

Достатній рівень знань – 33 %, середній - 50%, низький – 17% учнів.

Серед типових помилок:заміна голосних о-у, а-я, пропуски букв та складів у словах, заміна приголосних, подвоєння приголосних.

З математики (вчитель Зіневич Т.В.) писали роботу 6 учнів. На 8 б.- 1уч. (14%), 7 б. – 1 уч. (14%), 5 б. – 3 уч.(43%), 3 б.- 1 уч.(14%)

Достатній рівень знань виявили – 29%, середній - 43% учнів, низький – 14% учнів.

Найбільше помилок допущено в ході розв’язування задачі, обчисленнях.

Результати контрольних робітв класі.

В класі – 10учнів. Виконували контрольну роботу з української мови (вчитель Орєхова О.С.) - 8 учнів.

На 9 б. – 3 уч. (38%), на 6 б. – 1 уч. (13%), на 5 б. – 2 уч. (25%), на 4 б – 1 уч. (13%). На 3 б. – 1 уч. (13%)

Достатній рівень знань – 38%, середній рівень знань – 50%, низький рівень знань – 13%.

Серед типових помилок: заміна голосних та приголосних, написання не з дієсловами, написання прислівників, написання розділових знаків.

З математики (вчитель Зіневич Т.В.) писали роботу 9 учнів.

На 8 б. – 2 уч. (20%), 7 б. – 2 уч. (20%), 6 б. – 1 уч. (10%), на 5 б. – 4 уч. (40%)

Достатній рівень знань - 44%, середній – 56%.

Найбільше помилок допущено в обчисленнях.

Результати контрольних робітв 9-А класі.

В класі – 8 учнів. Виконували контрольну роботу з української мови (вчитель Степанова І.А.) за текстом «Хто найкращий майстер на землі?» - 8 учнів.

На 9 б. – 1 уч. (13%), на 7 б. – 4 уч. (50%), на 6 б. – 2уч.(25%), на 5б – 1 уч. (12%),

Достатній рівень знань виявили – 63%, середній рівень знань виявили – 37 %.

Серед типових помилок: правопис власних іменників та прислівників, пропуски букв у словах, відсутність розділових знаків.

З математики (вчитель Кузеванова Д.П.) писали роботу 8 учнів. На 8 б. – 3 уч.(38%), 7 б. – 2 уч. (25%), на 6 б – 2 уч. (25%), на 4 б.- 1 уч. (16%).

Достатній рівень знань виявили - 63% учнів, середній – 36%

Найбільше помилок допущено в ході розв’язання задачі, в обчисленнях.

Результати контрольних робітв 9-Б класі.

В класі – 8учнів. Виконували контрольну роботу з української мови (вчитель Степанова І.А.) за текстом «Хто найкращий майстер на землі?» - 6 учнів.

На 8 б – 1 уч. (16%), на 7 б. – 1 уч (16%), на 5 б. – 2 уч.(33%), на 3 б.- 2 уч. (33%)

Достатній рівень знань виявили 33%, середній рівень знань виявили – 33%, низький – 33%

Серед типових помилок: подвоєння приголосних, кома між однорідним членами речення, заміна голосних.

З математики (вчитель Кузеванова Д.П.) писали роботу 7 учнів, Будяківський М. за індивідуальною програмою. На 8 б. – 2 уч (29%), на 7 б. – 1 уч. (14%), на 5 б. – 2 уч.(29%), на 4 б - 1 уч. (14%), на 3 б. – 1 уч.(14%).

Достатній рівень знань виявили - 43% учнів, середній – 57% .

Найбільше помилок допущено в ході розв’язання задачі, в обчисленнях.

Результати контрольних робітв 10 класі.

За списками - 8 учнів. Виконували контрольну роботу з української мови (вчитель

Степанова І.А.) за текстом «Засяяло» - 8 учнів.

На на 10 б. – 2 уч. (25%), на 9 б. – 1 уч (13%), на 8 б – 2 уч. (25%), на 7 б – 1 уч. (13%), на 5 б. – 1 уч.(12%), на 4 б. - 1 уч.(12%)

Достатній рівень знань – 63%, середній рівень знань виявили – 37% учнів.

Серед типових помилок: написання великої літери, пропуски букв у словах, розділові знаки у реченнях.

З математики (вчитель Осовська Д.П.) писали роботу 8 учнів. На 9 б. – 3 уч.(38%), 8б. – 1 уч. (13%), 7 б. – 1 уч. (13%), 6 б.- 1 уч.(12%), на 4 б. – 1 уч. (13 ), на 3 б. – 1 уч.(12%).

Високий рівень знань виявили – 38%, достатній рівень знань - 25%, середній рівень -25%, низький – 12% учнів.

Найбільше помилок допущено в рівняннях.

Таким чином, найчастіше в контрольних роботах з української мови зустрічаються помилки: заміна артикуляційно і акустично близьких звуків, пропуски букв та складів у словах, подвоєння приголосних, написання прислівників, правопис великої букви.

В контрольних роботах з математики типовими є помилки в ході розв’язування задач та в обчисленнях.

Аналіз рівня сформованості читацьких

навичок в учнів 4 – 10 класів

за ІІ семестр 2016 – 2017 н.р

Відповідно до річного плану роботи школи на 2016 – 2017 н.р. директором школи Громніцькою Ж.Д. та заступником директора з навчально-виховної роботи Даниловою З.І. було перевірено та проаналізовано рівень сформованості читацьких навичок учнів 4 – 10 класів. Метою перевірки був контроль за нормативною швидкістю та якістю читання. До уваги бралися правильність, виразність, вміння читати вголос з дотриманням найважливіших орфоепічних норм української літературної мови, переказати прочитаний текст, інтонувати речення, різні за метою висловлювання.

Вчителі – класоводи молодших класів Савчук Н.Л., Савіцька Н.Л., Пінчук Г.А. та вчителі-мовники Громніцька Ж.Д., Степанова І.А., Орєхова О.С. добре володіють основними нормативними документами, програмними вимогами, методичними рекомендаціями щодо викладання читання та української літератури, основними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з вадами інтелекту.

Навчання читанню поєднується з вихованням особистості дитини, кожне завдання спрямоване на корекцію вад психофізичного розвитку та максимальний всебічний розвиток вихованців. Педагоги використовують навчальні, виховні й корекційно – розвиткові можливості тексту, навчальний процес організовують на принципах диференціації та індивідуалізації. Постійна увага надається передусім формуванню правильного читання. Вчителі навчають учнів читати відповідно до правил орфоепії, чітко вимовляти слова, словосполучення, речення. Зміст навчального матеріалу з читання відповідає програмам для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Вчителі молодших класів використовують різноманітні прийоми читання: «ланцюжок», «потяг», «дощик», «буксир». Обов´язковим елементом уроків читання є логопедичні хвилинки, які плануються разом з логопедом школи, продовжуючи розпочату роботу на логопедичних заняттях. З метою розвитку мовного апарату та кута зору учнів класоводи використовують скоромовки, чистомовки, читання „деформованих” текстів, пірамід слів. Удосконалювати навички виразного читання у розумово відсталих учнів вчителям Савчук Н.Л., Пінчук Г.А., Савіцькій Н.Л. допомагають інсценування оповідань, казок, байок.

Вчителі – мовники Орєхова О.С., Степанова І.А., Громніцька Ж.Д. окремо для кожного учня класу визначають рівень вимог з техніки читання. Тексти добираються з урахуванням пізнавальних можливостей, розширення світогляду учнів з вадами інтелекту. Вчителі надають великого значення словниковій роботі, аналізу змісту прочитаного. При цьому звертається увага на роботу щодо встановлення послідовних, головних і причинних зв’язків і закономірностей. Для формування навички правильного читання вчителі Громніцька Ж.Д., Орєхова О.С. використовують вправи для диференціації схожих складів та слів, читання складів та слів за подібністю, споріднених слів, написання яких відрізняється 1-2 буквами або порядком їх розміщення, читання споріднених слів, які відрізняються однією з морфем. Використовують ігри, які сприяють формуванню навички правильного читання. Наприклад: «Буква загубилась» (сніг, сні…овий, сні..ки).

Для осмисленого сприймання та якісного переказування вчителі-мовники та класоводи створюють умови, щоб учні сприйняли зміст тексту, як ряд конкретних фактів. Для цього використовують серії малюнків, що ілюструють текст, відеопрезентації, прийом словесного малювання, коли перед учнями ставиться завдання уявити собі та розповісти, як би вони намалювали зміст того, що прочитали.

Класоводи та вчителі-мовники працюють у тісній співпраці з логопедом школи. Набуті учнями знання на логопедичних заняттях контролюються та вдосконалюються на уроках. Це допомагає формувати правильну артикуляцію звуків, дикцію, нормальний темп і ритм мовлення.

Перевіркою було охоплено 52 учні, що становить 91% від загальної кількості. Вклались у норму читання 90% учнів, з них 32% читають вище норми. Більшість учнів (71%) читають словами та реченнями. Типовими помилками при читанні є заміна букв, перекручування закінчень, пропуски букв та складів, неправильні логічні наголоси в реченнях.

Розуміють прочитане 34 учні (65%), частково розуміють 14 учні (27%), 4 учні (7%) не розуміють змісту прочитаного.

Вміють читати діалоги, правильно роблять логічні наголоси у реченні, читають виразно 15 учні, що складає 28 % від загальної кількості.

Кiлькiсть переглядiв: 653

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.